ĐỐI TÁC
Thiết bị bếp MALAYSIA - Máy Giặt Công Nghiệp Và Thiết Bị Bếp Công Nghiệp
Thiết bị bếp MALAYSIA
Bếp Âu công nghiệp Bếp Á Công Nghiệp Tủ Lạnh, Đông công nghiệp
Bàn đông, mát công nghiệp Bàn mát cánh kính Tủ lạnh trưng bày Cánh Kính
Chiên bề mặt phẳng nhám Chiên nhúng điện gas Lò nướng
Lò quay Máy trộn Thiết bị nướng
Quầy đun cách thuỷ Đèn giữ nóng thức ăn Nồi công nghiệp

Máy trộn bột 05 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 07 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 10 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 15 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 20 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 30 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 40 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 60 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 05 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 07 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 10 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 15 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 20 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 30 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 40 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 60 lít (có lồng)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 28 lít, 1 tốc độ, cơ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 45 lít, 2 tốc độ, cơ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 66 lít, 2 tốc độ, cơ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 28 lít, 1 tốc độ, điện tử
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 45 lít, 2 tốc độ, điện tử
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 66 lít, 2 tốc độ, điện tử
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 23 lít, 2 tốc độ, (cơ)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn bột 34 lít, 2 tốc độ, (cơ)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn thịt, 120 kg/giờ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn thịt, 220 kg/giờ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Máy trộn và xắt thịt, 220 kg/giờ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi kho thịt, 20 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi kho thịt, 80 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi kho thịt, 200 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu canh tròn có tay quay, 180 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu canh vuông có tay quay, 80 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu canh tròn, 110 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu cơm điện 08 lít (45 người)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu cơm điện 13 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu cơm điện 5.4 lít
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu cơm gas 06 lít (40 người)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nồi nấu cơm gas 10 lít (60 người)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Đèn giữ nóng thức ăn 510w
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Đèn giữ nóng thức ăn 810w
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Đèn giữ nóng thức ăn 1000w
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-21 khay GN 1/2 (k bao gồm khay)
Giá: 1,027 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-18 khay GN 1/2 (k bao gồm khay)
Giá: 921 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-15 khay GN 1/2 (k bao gồm khay)
Giá: 825 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-06 khay GN 1/1 (k bao gồm khay)
Giá: 613 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-05 khay GN 1/1 (k bao gồm khay)
Giá: 561 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-04 khay GN 1/1 (k bao gồm khay)
Giá: 493 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Xe quầy đun cách thủy-03 khay GN 1/1 (k bao gồm khay)
Giá: 450 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 4 khay liền
Giá: 264 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 3 khay rời
Giá: 256 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 4 khay rời
Giá: 285 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 3 khay rời, có nắp
Giá: 272 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 4 khay rời, có nắp
Giá: 307 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 5 khay liền
Giá: 287 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 6 khay liền
Giá: 320 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 8 khay liền
Giá: 367 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 4 khay liền , có nắp
Giá: 294 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 5 khay liền, có nắp
Giá: 326 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Quầy đun cách thủy - 6 khay liền, có nắp
Giá: 353 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng 4 họng đốt
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng 6 họng đốt
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng bánh mì 4 ngăn
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng bánh mì 6 ngăn
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng bánh mì điện băng chuyền
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng đa năng, NHỎ (dài 620 mm)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng đa năng, LỚN (dài 920 mm)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Thiết bị nướng hot dog có nắp (7 roller)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng kẹp lớn, 540 x 250 mm
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng kẹp nhỏ, 260 x 250 mm
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng kẹp trung, 320 x 250 mm
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng ngoài trời, NHỎ (dài 670 mm)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng ngoài trời, LỚN (dài 980 mm)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than rộng 600
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than rộng 900
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than rộng 600, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than rộng 900, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá + chiên bề mặt, gas
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá + chiên bề mặt, gas, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá nhân tạo, rộng 600
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá nhân tạo, rộng 900
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá nhân tạo, rộng 600, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Nướng than đá nhân tạo, rộng 900, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay rôti điện
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay rôti gas
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt gas, nhỏ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt gas, nhỏ (có giá treo)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt than đá, nhỏ
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt than đá, nhỏ (có giá treo)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt gas, lớn
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt gas, lớn (có giá treo)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt than đá, lớn
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò quay vịt than đá, lớn (có giá treo)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 1 tầng, 10 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 1 tầng, 20 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 2 tầng, 40 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 3 tầng, 60 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 3 tầng, 90 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng đối lưu 2.6 kw
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 1 tầng, 10 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 1 tầng, 20 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bạn đang xem: Thiết bị bếp MALAYSIA
Tags: bep malaysia, bếp malaisia, thiết bị bếp malaysia, thiet bi bep malaysia, bếp malaysia, thiet-bi-bep-malaysia.theonejsc.com, thiet bi bepmalaysia, thiet bi bep cong nghiep, thiết bị bếp, bep malaisya, 0914.46.88.67, thiet bi tu bep cong nghiep hang malaysia, thiet bi bep dung cho nha hang
Hỗ trợ trực tuyến
BÁN HÀNG BẾP KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG - Mr. MẠNH KD2 - 0902230986
KINH DOANH THIẾT KẾ BẾP CÔNG NGHIỆP - Mr TÙNG - 0987 444 996
BÁN MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP Mr TÂN - 0904 78 63 83
GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP MÁY GIẶT MÁY SẤY - 0904.78.63.83
LẮP ĐẶT THANG TẢI HÀNG CHỞ NÂNG HÀNG - 0987 444 996
THANG THỰC PHẨM, CHỞ TẢI NÂNG HÀNG MR - 0988 833 200
TƯ VẤN BÁN HÀNG - Mr. Dũng KD1 - 0988 833 200
KINH DOANH BÁN HÀNG 3 - Mr. TỨ - 0904 566 536
Hành Chính kế toán chứng từ 04.37.93.83.73 - Ext:101
Tin tức nổi bật
Sản phẩm nổi bật
Máy giặt công nghiệp 50kg
Giá: Gọi để được tư vấn và báo giá
QUẢNG CÁO