ĐỐI TÁC
Thiết bị bếp MALAYSIA - Máy Giặt Công Nghiệp Và Thiết Bị Bếp Công Nghiệp
Thiết bị bếp MALAYSIA
Bếp Âu công nghiệp Bếp Á Công Nghiệp Tủ Lạnh, Đông công nghiệp
Bàn đông, mát công nghiệp Bàn mát cánh kính Tủ lạnh trưng bày Cánh Kính
Chiên bề mặt phẳng nhám Chiên nhúng điện gas Lò nướng
Lò quay Máy trộn Thiết bị nướng
Quầy đun cách thuỷ Đèn giữ nóng thức ăn Nồi công nghiệp

Lò nướng gas 2 tầng, 40 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 3 tầng, 60 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 3 tầng, 90 kg
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng Pizza, 2.2 kw
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng Pizza, 4.2 kw
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng thịt bằng than đá nhân tạo
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng cừu bằng than củi
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 1 tầng, 12 khay ủ bột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng gas 2 tầng, 8 khay ủ bột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 3 tầng, 06 khay
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 3 tầng, 12 khay
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 2 tầng, 08 khay ủ bột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Lò nướng điện 2 tầng, 16 khay ủ bột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 3 lít (Premier)
Giá: 223 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 3 lít (Premier)
Giá: 356 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 5 lít (Premier)
Giá: 246 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 5 lít (Premier)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 8 lít, 1 rổ (Premier)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 8 lít, 2 rổ (Premier)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 3 lít (Deluxe)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 3 lít (Deluxe)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 5 lít (Deluxe)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 5 lít (Deluxe)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 6 lít (để bàn)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 6 lít (để bàn)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đơn 6 lít, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng điện đôi 2 x 6 lít, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng gas đơn 07 lít (để bàn)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng gas đôi 2 x 7 lít (để bàn)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng ga đơn 07 lít, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng gas đôi 2 x 7 lít, FS
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng gas đơn 20 lít, FS (1 rổ)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên nhúng gas đơn 20 lít, FS (2 rổ)
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, điện, 3.5 kw
Giá: 536 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, điện, 5.25 kw
Giá: 697 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, điện, 3.5 kw, FS
Giá: 625 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, điện, 5.25 kw, FS
Giá: 815 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, gas
Giá: 695 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám, gas, FS
Giá: 777 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.0 kw
Giá: 350 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.5 kw
Giá: 530 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 900, 5.25 kw
Giá: 697 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.0 kw, FS
Giá: 418 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.5 kw, FS
Giá: 618 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt điện, rộng 900, 5.25 kw, FS
Giá: 820 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 600
Giá: 660 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 900
Giá: 898 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 1200
Giá: 1,068 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 600, FS
Giá: 727 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 900, FS
Giá: 980 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Chiên bề mặt gas, rộng 1200, FS
Giá: 1,130 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh kính vuông, 1.2m, đen
Giá: 2,017 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh kính vuông, 1.5m, đen
Giá: 2,290 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh kính vuông, 1.8m, đen
Giá: 2,782 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh kính vuông, 2.4m, đen
Giá: 3,440 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh, kính cong, 0.9m, đen
Giá: 1,557 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh, kính cong, 1.2m, đen
Giá: 1,845 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh, kính cong, 1.5m, đen
Giá: 2,073 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh, kính cong, 1.8m, đen
Giá: 2,510 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày bánh, kính cong, 2.4m, đen
Giá: 2,997 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 560, 750w
Giá: 283 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 560, 1.000w
Giá: 330 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 800, 1.000w
Giá: 312 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 800, 1.500w
Giá: 360 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 1.000, 1.500w
Giá: 431 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh kính, 1.5m, có gáy
Giá: 1,400 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh kính, 1.8m, có gáy
Giá: 1,530 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 3 cánh kính, 2.1m, có gáy
Giá: 1,735 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 4 cánh kính, 2.4m, có gáy
Giá: 2,085 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh kính, 1.5m, không gáy
Giá: 1,365 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh kính, 1.8m, không gáy
Giá: 1,465 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 4 cánh kính, 2.4m, không gáy
Giá: 1,913 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 ngăn kéo, 1.2m, 2 tầng
Giá: 1,400 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 4 ngăn kéo, 1.8m, 2 tầng
Giá: 1,955 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 6 ngăn kéo, 2.4m, 2 tầng
Giá: 2,230 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 3 ngăn kéo, 1.2m, 3 tầng
Giá: 1,480USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 6 ngăn kéo, 1.8m, 3 tầng
Giá: 2,275 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 9 ngăn kéo, 2.4m, 3 tầng
Giá: 2,680 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát trưng bày hải sản, 1.2m
Giá: 1,830 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát trưng bày hải sản, 2.4m
Giá: 2,785 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát trưng bày (113 Lít)
Giá: 1,290 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát trưng bày (76 Lít)
Giá: 1,092 USD
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông 2 cánh, 1.2m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông 2 cánh, 1.5m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông 2 cánh,1.8m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông 3 cánh, 2.1m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông 3 cánh, 2.4m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông - mát 2 cánh, 1.2m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông - mát 2 cánh, 1.5m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông - mát 2 cánh, 1.8m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông - mát 3 cánh, 2.1m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn đông - mát 3 cánh, 2.4m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh, 1.2m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh, 1.5m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 2 cánh, 1.8m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 3 cánh, 2.1m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bàn mát 3 cánh, 2.4m
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ mát 2 cánh
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ mát 4 cánh
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Tủ mát 6 cánh
Giá: Liên Hệ
Đơn vị tính: 01 Chiếc
Bạn đang xem: Thiết bị bếp MALAYSIA
Tags: bep malaysia, bếp malaisia, thiết bị bếp malaysia, thiet bi bep malaysia, bếp malaysia, thiet-bi-bep-malaysia.theonejsc.com, thiet bi bepmalaysia, thiet bi bep cong nghiep, thiết bị bếp, bep malaisya, 0914.46.88.67, thiet bi tu bep cong nghiep hang malaysia, thiet bi bep dung cho nha hang
Hỗ trợ trực tuyến
BÁN HÀNG BẾP KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG - Mr. MẠNH KD2 - 0902230986
KINH DOANH THIẾT KẾ BẾP CÔNG NGHIỆP - Mr TÙNG - 0987 444 996
BÁN MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP Mr TÂN - 0904 78 63 83
GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP MÁY GIẶT MÁY SẤY - 0904.78.63.83
LẮP ĐẶT THANG TẢI HÀNG CHỞ NÂNG HÀNG - 0987 444 996
THANG THỰC PHẨM, CHỞ TẢI NÂNG HÀNG MR - 0988 833 200
TƯ VẤN BÁN HÀNG - Mr. Dũng KD1 - 0988 833 200
KINH DOANH BÁN HÀNG 3 - Mr. TỨ - 0904 566 536
Hành Chính kế toán chứng từ 04.37.93.83.73 - Ext:101
Tin tức nổi bật
Sản phẩm nổi bật
Máy giặt công nghiệp 50kg
Giá: Gọi để được tư vấn và báo giá
QUẢNG CÁO